ฮีตเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับรัดท่อหรือรัดถังที่เป็นรูปทรงกระบอก ข้างในเป็นแผ่น ไมก้าพันด้วยลวด

 

ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater) ออกแบบมาสำหรับรัดท่อ หรือ รัดถังที่เป็นรูปทรงกระบอก พันด้วยลวดฮีตเตอร์ทั้งแบบกลม และแบบแบน ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับให้ความร้อนกับเครื่องฉีดพลาสติก หรืออุ่นน้ำในถัง

ฮีตเตอร์ชนิดนี้การใช้งานตัวฮีตเตอร์จะไม่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่จะแผ่ความร้อนไปหาตัวผลิตภัณฑ์แทน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่สามารถให้ความร้อนกับวัตถุโดยตรง จึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังสะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ได้รับการออกแบบสำหรับถัง หรือท่อรูปทรงกระบอกจึงเหมาะที่จะไปใช้งานรัดท่อหรือถังเพื่อให้ความร้อน

การนำไปใช้งานของฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)

ใช้ในเครื่องฉีดพลาสติก เช่น ใช้ในการให้ความร้อนบริเวณหัวฉีด เป็นต้น

ใช้ในอุตสาหกรรมกาว เช่น ใช้ในส่วนของท่อส่งกาว เป็นต้น

ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เช่น ใช่ในส่วนของท่อส่งน้ำมัน เป็นต้น

ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

Visitors: 5,206